اخبار

عقد قرارداد پروژه کاری دات کام karidari.com

با اثبات همکاری خوب با شرکت TheEducators، مدیرعامل این شرکت جناب آقای سیامک تسلیمی با معرفی آقای نیما زهاری به مجموعه دیجیتالی سام و اظهار رضایت خود از روند پیشرفت پروژه شان، قدم های اولیه برای عقد یک قرارداد دیگر را برداشتند.

Read More

شرکت موسسه سام در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - مصلی

اولین حضور موسسه فرهنگی دیجیتالی و انتشاراتی سام در بیست هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - مصلی - در بخش ناشرین دیجیتال یک تجربه ی بدیع و دوست داشتنی بود. اولین برخورد مردم با محصولات آموزش الکترونیک انگلیسی سام در بخش رسانه های دیجیتال نمایشگاه کتاب برای آن ها نویدبخش شروع یک مسیر جدید در صنعت آموزش انگلیسی است.

Read More