شرکت موسسه سام در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - مصلی

اولین حضور موسسه فرهنگی دیجیتالی و انتشاراتی سام در بیست هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - مصلی - در بخش ناشرین دیجیتال یک تجربه ی بدیع و دوست داشتنی بود. اولین برخورد مردم با محصولات آموزش الکترونیک انگلیسی سام در بخش رسانه های دیجیتال نمایشگاه کتاب برای آن ها نویدبخش شروع یک مسیر جدید در صنعت آموزش انگلیسی است.

استقبال مردم عزیز از محصولات نوآورانه ی موسسه فرهنگی دیجیتالی و انتشاراتی سام تحت عنوان کارت های الکترونیک آموزش واژگان انگلیسی سام یک موفقیت بزرگ در راستای معرفی محصولاتی فناورانه و جدید به بازار آموزشی ایران محسوب می شد. همچنین با وجود این که سالن رسانه های دیجیتال در مکان خوبی از مصلی تهران واقع نشده بود، باز هم فروش خوب محصولات سام نویدبخش استقبالی وسیع از محصولات سام در بازار رسمی الکترونیک و آموزش کشور محسوب می شد.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در تاریخ 16 الی 26 اردیبهشت 1394 در مصلی تهران برگزار شد، شاهد کمتر محصول نوین و بدیع در زمینه ی تکنولوژی آموزش زبان انگلیسی بود که امیدواریم با ورود محصولات نوین آموزش زبان انگلیسی سام به بازار رسمی کتاب و آموزش ایران، شاهد تغییر و پیشرفت چشمگیری در این عرصه باشیم.

موسسه فرهنگی دیجیتالی و انتشاراتی سام به عنوان یکی از نخستین مراکز رسمی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در زمینه ی تولید فناوری های نوین آموزش زبان انگلیسی در ایران، معتقد است که این ورود صنعت آموزش انگلیسی به دنیای دیجیتال و آی تی یک روند الزامی است که مطمئنا مسئول اصلی این کار هم موسسات و شرکت های فعال در این زمینه ی پویا و سودآورد است.